• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.12.2011

Общинският съвет прие актуализацията на бюджета към 1 ноември 2011 година. Общата рамка на бюджета е 30 070 049 лева, като в това число влизат 7 775 051 лева за делегирани държавни дейности и приходи за местни дейности 22 294 998 лева.
Съветниците гласуваха актуализация на културната програма в размер на 663 835 лева и програмата за развитие на спорта – 2 316 327 лева.
Утвърдена бе корекцията в намаление на плана за капиталови разходи в частта, финансирана със собствени приходи, като общия им размер възлиза на 13 252 714 лева.
Общинският съвет одобри актуализирания план за основен ремонт на улици в Балчик и общината от ползван банков кредит в размер на 8 милиона лева.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС,
До лицата, извършващи туристическа дейност в обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечение
Община Балчик съобщава,