• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.12.2011

Заместник - кметът по „Финански и стопански дейности" Митко Петров ще подпише днес във Велико Търново договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Одобреният за финансиране проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип" е по Оперативна програма „Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". Общата му стойност е 817 885, 68 лв.

В проекта е заложено изграждането на модерен център за настаняване от семеен тип с капацитет 14 деца, който ще допринесе за качествен живот на деца и младежи с увреждания, останали без родителски грижи.


Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...