• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.01.2012

Общинският съвет реши да се изплати на Министерството на околната среда и водите сумата от 170 475.90 лева. Парите ще послужат за изпълнението на проекта „Рехабилитиране на пречиствателна станция за отпадни води – Албена, Община Балчик”. Договор за дейностите за подобряване на екосъоръжението бе сключен на 21 декември 2011г., а общата сума на проекта е 32 445 369.75 лева.

Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,