• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.01.2012

Очакваните приходи от разпореждане с имотите, собственост на Община Балчик възлизат на 2 535 000 лева през 2012 година. В приетата от Общинския съвет програма за управление и разпореждане са включени 120 общински имоти, сред които помещения за наем, площи и парцели във вилните зони, градски части и масиви.

Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.