• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.05.2012

На заседание на Общински съвет бе решено да бъде отменен до момента действащият устав на „СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД. Община Балчик вече притежава изцяло капитала на акционерното дружество и се явява едноличен собственик. Извършена бе и промяна на търговското наименование на дружеството, което вече се нарича "Търговски център Кранево" ЕАД, както и на адреса на управление. Приет бе нов устав, а за членове на Съвета на директорите бяха избрани Кристиян Маринов, Здравко Гайдарджиев и Соня Миткова.

За единадесети път "Дни на класиката в Балчик" ще събере почитателите на музиката с изпълнители от България, Румъния, Босна и Херцеговина, Германия и Бразилия. Фестивалът ще...
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС,