• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.05.2012

На заседание на Общински съвет бе решено да бъде отменен до момента действащият устав на „СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД. Община Балчик вече притежава изцяло капитала на акционерното дружество и се явява едноличен собственик. Извършена бе и промяна на търговското наименование на дружеството, което вече се нарича "Търговски център Кранево" ЕАД, както и на адреса на управление. Приет бе нов устав, а за членове на Съвета на директорите бяха избрани Кристиян Маринов, Здравко Гайдарджиев и Соня Миткова.

Заседание на Консултативния съвет по туризъм се проведе днес в Община Балчик. На него присъстващите представители на съвета обсъдиха туристическия сезон и ситуацията в...
На своето първо заседание Общински съвет Балчик избра Николай Колев за свой председател. Колев е от групата на БСП в новоизбрания съвет. Гласовете за него надделяха над...