• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.06.2012

Община Балчик открива процедура за приватизация на участието си в капитала на „Албена” АД с 304 570 броя безналични акции с обща стойност по номинал 304 570 лева.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...