• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

13.02.2014

23 390 800 лева е бюджетът на Община Балчик за 2014 година. На свое редовно заседание днес общинските съветници приеха рамката на приходите и разходите.
От данъци се очаква да постъпят 5 546 500 лева. Неданъчните приходи са в размер 8 360 287 лева. В тях влиза такса битови отпадъци с данъчен характер в размер на 2 728 787 лева.
Разходите за поетия дългосрочен банков кредит ще  възлизат на 1 630 995 лв. Предвиденият резерв от един милион лева влиза в общата рамка на парите за местни дейности на стойност - 14 647 375 лева.
Общината ще продължи да финансира дейността на музея и галерията, за които са предвидени 286 хиляди лева. 662 400 ще са парите, които ще се дадат за читалищата. В някои от тях ще бъдат извършени ремонти на сградите. Над 450 хиляди лева са предвидени и за ремонт на общинската пътна мрежа.
На днешното си заседание съветниците приеха и туристическата програма, в която са заложени и голяма част от културните събития в общината.

Със заповед на д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция, грипната ваканция за учениците от общините Добрич и Балчик се удължава до края на седмицата.
Общинският съвет прие внесения от кмета Николай Ангелов сборен бюджет на Община Балчик за 2020 година. Рамката за приходи и разходи е в размер на 25 537 000 лева.