• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

22.05.2014

Днес от 14:00 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“, финансиран по ОПАК и изпълняван по  договор за безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-168 от 03.06.2013 г., между Министерство на финансите и Община Балчик.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...