• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.02.2015

От днес всички физически и юридически лица могат да проверят задълженията си за местни данъци и такси в сайта на Община Балчик www.balchik.bg. За целта е необходимо те да знаят своя КИН /Клиентски идентификационен номер/. До края на седмицата ще започне разпращането на информация до всички данъчно задължени лица чрез хартиен носител. В документа е посочен КИН, който граждани и фирми трябва са съхранят за бъдещи справки. Клиентският номер може да бъде получен и лично /срещ упопълнено искане/ от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.
В подкрепа на своята стратегия за опазване на околната среда и с цел да бъдат съхранени ценни природни ресурси, след 2015 година Община Балчик ще предоставя информация за дължими данъци и такси само по електронен път.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...