• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.04.2010

Коалиция „За да остане природа в България" и

Община Балчик

Ви канят на

Среща-дискусия

на 15 май 2010, събота, от 13.00 часа.

в залата на Общински съвет на Община Балчик


на по чаша следобеден чай или кафе да поговорим за

природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора.


На срещата:

-  ще чуем за възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм по северното Черноморие;

-  ще чуем опита на тези, които вече са успели да направят нещо в тази насока;

-  ще обсъдим ползите и ограниченията свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа Натура 2000.

-  ще представим възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми


Добре сте дошли!

Срещата се осъществява с подкрепата на Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа" и със съдействието на общинa БалчикПредварителна програма


13.00 - 13.30 Представяне лекторите и темите за обсъждане в първия ден

13.30 - 14.30 Запознаване на участниците с принципите на специализирания туризъм с фокус върху екотуризма. SWOT анализ на потенциала за развитие на екотуризъм в северното черноморие

14.30 - 15.30 Натура 2000 защитени зони по северното черноморие - възможности и заплахи. Натура 2000 като инструмент за популяризиране на района.

15.30 - 16.00 Кафе-пауза

16.00 - 17.00 Представяне на успешни примери от България

17.00 - 18.00 Възможности за финансиране на екотуристически дейности (Програма за развитие на селските райони и др.)

18.00 - 18.30 Дискусия и закриване


Организатори и лектори:

Коалиция „За да остане природа в България" и експерти от Асоциация „Планини и хора", Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците.

 

Срещата се осъществява с любезната подкрепа на Община Балчик и с подкрепата на Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа", изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Асоциация на парковете в България, Асоциация „Планини и хора" и ЕС „За Земята"На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...