• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

23.04.2016

На  20 април 2016 г.  се проведоха  информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общност в гр. Генерал Тошево и с. Кардам, а на 22 април в гр. Балчик. Срещите са дейност по Договор № РД 50-215/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между община Балик, като водещ партньор, МЗХ и ДФ "Земеделие" - РА.

На присъстващите бяха представени резултатите от проведеното проучване и анализ на потенциала за развитие и на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на МИГ Балик-Генерал Тошево, както и анализ на заинтересованите страни и бяха поканени да вземат активно участие в предстоящите работни срещи на 26 април 2016 г. за консултиране разработваната СВОМР и предстоящите след това през месец май обществени обсъждания.На своето първо заседание Общински съвет Балчик избра Николай Колев за свой председател. Колев е от групата на БСП в новоизбрания съвет. Гласовете за него надделяха над...
Досегашният кмет на община Балчик Николай Ангелов остава на поста си, след като във вчерашния изборен ден 4984 гласоподаватели дадоха вота си за него.