• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.10.2016

В 9.00 ч. днес започна първото заседание на новоизбрания Общински съвет. То бе открито от областния управител Детелина Николова, която пожела успех на съветниците и каза: "Вярвам, че ще изберете най-добрия път към успеха, ще вложите цялото си трудолюбие, добронамереност и високо чувство на отговорност, за устойчивото развитие и просперитет на вашата община."
След проведеното тайно гласуване за нов председател на местния парламент, с 13 гласа бе избран Илиян Станоев от ГЕРБ. Другите двама предложени - Атанас Атанасов и Атанас Жечев получиха по 4 гласа.

На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...