• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.05.2010

Общинският съвет в Балчик прие Програма за енергийна ефективност за периода 2010-2011 година. Целта на документа е предприемане на действия за намаляване на разходите за горива и енергия, подобряване на качеството на енергийните услуги, промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи потребители в общината.
Реализацията на проектите за енергийна ефективност са насочени към сгради в секторите образование, здравеопазване, култура; уличното осветление и това в административните сгради. Сред мерките, които трябва да бъдат предприети, са подмяна на дървена и стоманена дограма с PVC и стъклопакети, топлоизолация на покриви, фасадна изолация и въвеждане на автоматично регулиране на отоплителните инсталации.
В програмата е залегнало продължаване изграждането на газопреносна мрежа и централа за биогаз с преносна мрежа до общински обекти.
Финансирането на тези проекти ще се търси от Оперативна програма „Регионално развитие”, фонд „Енергийна ефективност”, както и по други европейски програми и фондове.

На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...