• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.01.2017

С 16 гласа "за" и 2 "въздържал се" Общинският съвет прие бюджета на Община Балчик за 2017 година. Заложените приходи и разходи възлизат на 26 781 000 лева. Очакваните пари от местни дейности са 18 736 610 лева, а делегираните от държавата дейности ще бъдат финансирани в размер на 8 044 390 лева. 800 хиляди са заложени за неотложни разходи.
За опазване на околната среда, осветление, ремонт на пътища, чистота и благоустрояване ще се похарчат 6 668 562 лева.
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" ще поеме 1 615 192 лева от общата рамка на бюджета. В това число  влизат 538 000 лева, които ще отидат за ремонт на стадиона, а 100 000 лева ще се дадат за проектиране и изграждане на централен вход на НЧ "П.Хилендарски".
Бюджетът тази година предвижда оборудване и поддържане на културно-информационния център "Мелницата" за над 1 милион лева.
Програмата за развитие на туризма включва и запазване на съществуващите фестивали и културни събития в Община Балчик. Някои от тях ще бъдат допълнително финансирани, сочат планираните данни.
Спортните клубове ще бъдат подпомогнати  със 113 хиляди лева, а футболните отбори ще се финансират с 556 192 лева. Предвидени са 69 хиляди лева за финансиране на спортни турнири и събития.

Подробна информация за бюджета може да се види на www.balchik.bg

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...