• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.07.2018

Община Балчик уведомява, че от 25.07.2018г. се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите” за периода месец септември – месец декември 2018г. Във връзка с внедряване на Регламента за защита на лични данни, всички правоимащи е необходимо да подадат отново заявление за закупуване на карта, за да изразят съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация – гр.Балчик.

Срок за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” са както следва:
- за месец IX, X, XI, XII 2018г. - от 25.07 до 14.08.2018г.

Срок за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

- за месец IX, X, XI, XII - 2018г. - от 20.08 до 05.09.2018г.

Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност - за хора с увреждания/.

Всички пенсионери и инвалиди, закупили карти за предходното тримесечие /за месеците V, VI, VII 2018г./ ще могат да ги ползват и през месец август 2018г.

В навечерието на 140 години от създаването на Българския Червен кръст
На последното си заседание Министерски съвет предостави на Община Балчик правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение