• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.01.2021

Министерство на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Повече за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, може да видите тук.

На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...