• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.07.2021

Община Балчик уведомява, че от 16.07.2021 год. започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии непредставили банкови сменки в общинска администрация. Възнагражденията ще се изплащат на касата на Община Балчик, пл. 21 септември № 6, ет. 2 от 8.00 часа до 16.00 часа.

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,