• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.07.2021

Министър-председателят Стефан Янев посети днес Балчик. На среща в Общината той има разговор с кмета Николай Ангелов и областния управител Васил Карапанчев. Гостът подчерта, че е дошъл в Белия град в разгара на лятото, за да види на място как се развива туризма и какви са затрудненията в сектора.  Кметът благодари за вниманието от страна на премиера и го запозна с икономическия прифил на общината. Стефан Янев научи за намерението на Общината за укрепване на брега в района на вилна зона “Фиш-фиш” и желанието да бъде даден старт на вече готовия проект.

По-късно кметът Николай Ангелов показа на своя гост Историческия музей в центъра на града и Художествената галерия. На финала на своята визита министър-председателят се разходи по крайбражната алея на Балчик.

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,