• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

11.01.2011

Общинската преброителна комисия ще проведе обучение на одобрените от ТСБ Добрич лица на 21 януари от 9.00ч в НЧ „П.Хилендарски”. Списъкът на преброителите е обявен в Информационния център на Община Балчик.
На обучението е задължително присъствието и на определените за резерви и придружители лица.
Получаването на материалите за преброяването и подписването на договорите с одобрените преброители ще се извърши в деня на обучението. При неявяване на одобрените, мястото им ще се заеме от резервен член.

Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,