• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.01.2011

На основание чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и чл. 53 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик кметът на Общината г-н Николай Ангелов отправя покана към граждани и обществени организации за публично обсъждане на отчета на сборния бюджет за 2010 година и изпълнението на капиталовата програма. Дебатът ще се проведе от 10.30ч. в заседателната зала на Общински съвет Балчик на 25 януари 2011г.
Детайли на отчетите могат да бъдат изтеглени от тук.


Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,