• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

31.01.2011


На основание чл.24 ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик кметът на Общината г-н Николай Ангелов отправя покана към граждани и обществени организации за публично обсъждане на проекта за сборен бюджет за 2011 година. Дискусията ще се проведе от 10.30ч. в заседателната зала на Общински съвет Балчик на 7 февруари 2011г.

Детайли по проекта за бюджет могат да бъдат изтеглени от тук.


Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.