• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

22.03.2011

Община Балчик е одобрена за безвъзмездно финансиране в размер на 142 279,74 лева с проект „Ние играем и учим заедно” по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.
Обект на спечеления проект са детските градини “Здравец”, “Знаме на мира” и “Чайка” от Балчик, както и “Първи юни” в село Оброчище.
Идеята е да се създадат условия за по-успешната социална
реализация на децата и учениците от етническите малцинства в община Балчик, смятат от отдел „Евроинтеграция и международно сътрудничество”. 
Дейностите по проекта ще обхващат 144 деца от етнически малцинствени групи на четирите детски градини, както и 54 детски учители. Предвижда се подобряване на  вътрешната среда в приемните детски градини, транспортиране на децата от ромския квартал “Младост” в с. Оброчище до детската градина. Проектът ще финансира и обучението на учители за работа в мултикултурна среда. Заложена е подготовка на децата от малцинствата преди постъпването им в първи клас, организиране на съвместни посещения на музеи, екскурзии и различни празници.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...