• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

20.08.2012 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет "Доставка на хранителни продукти и закуски" за ОУ Антим I гр.Балчик през учебната 2012/2013"


ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически стол на  ОУ"Антим І" -  гр.Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич за ежедневно обедно хранене на учениците от I до VIII клас, включени в целодневна организация на учебния процес в Основно училище "Антим І" - гр.Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич и доставка на закуски за учениците от 1 до 4 клас включително.

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 19.09.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на ОУ "Антим I" - гр. Балчик - ул. „Динав" № 16, лице за приемане на оферти Стойка Бойчева, тел: 0579/ 7-45-07.

Настоящата покана е публикувана под номер  9006016 / 04.09.2012 г. на сайта на АОП        

За въпроси и допълнителна информация: Румяна Петрова, директор, тел: 0579/7-22-56.

Пълният текст на  публичната покана, заедно с приложенията, може да бъдат изтеглени от ТУК