ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката:

Превоз на учители по направление Добрич-Оброчище и обратно.

Превоз на ученици IX-XII клас от с. Одърци и с. Батово до с. Оброчище и  обратно през учебната 2012/2013 година по определени маршрути и разписания.

Услугата се извършва, чрез периодично повтарящи се курсове на транспортните средства, без времето на ученическите ваканции и неучебните дни.Краен срок на получаване на оферти: 15:00ч. на 24.09.2012г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ул. "Мусала"№1.

Лице за приемане на оферти Росица Тодорова Койнова и Димитрина Димитрова Димитрова, тел:0579/6-70-91

Настоящата покана е публикувана под номер 9006300/13.09.2012 г. на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК