• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


07.12.2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: "ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ"НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0030

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

До 16.00 часа на 08.01.2013г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 08.01.2013г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 18.01.2013г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от тук: Документация