• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.03.2013 г. - ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА.

Решение за прекратяване тук.


-------------------------

22 февруари 2013 г.,  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО БАЛЧИК"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0003

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 25.03.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 23.03.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 05.04.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от този линк: Документация

РАБОТЕН ПРОЕКТ Претоварна станция ТБО Балчик (ZIP 223 MB)