• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Предмет на поръчката : Текущ ремонт на ЦДГ "Радост" с. Стражица, Община Балчик "


Краен срок за получаване на офертите: 15.03.2013г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Г. Генова - ст. специалист „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Публичната покана (9012863) и приложенията към нея може да изтеглите от ТУК (ZIP)!