• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16.05.2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: ,,СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛАТА КРАНЕВО, ОБРОЧИЩЕ, РОГАЧЕВО И ЦЪРКВА, ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ"

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0008

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00 часа на 15.06.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00 часа на 15.06.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 25.06.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (zip)


Публикувано на 12.06.2013 г.: Отговор на запитване (PDF)

Публикувано на 17.06.2013 г.: Отговор на запитване (DOC)

Публикувано на 16.07.2013 г.: Отваряне на ценовите оферти (DOC)