• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.07.2013 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ЗОП


С предмет: „Доставка и монтаж на техническо оборудване и обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870"  - гр. Балчик във връзка с изпълнението на проект „РибАрт фест Балчик", с две обособени позиции:

обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за НЧ „Паисий Хилендарски 1870"  - гр. Балчик;

обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870"  - гр. Балчик.

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0013

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 04.09.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 04.09.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 11.09.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

15.08.2013 г. - отговори на пъпроси (PDF) и приложение образец (XLS)

Насрочване на заседание за отваряне на ценови оферти на 08.11.2013 г. 15:00 часа (пълен текст тук)


10.06.2014 г. писмо относно насрочване на заседание за отваряне на ценовите оферти на 16.06.2014 г. от 15.00 часа (PDF)