• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "1-ви Юни", с.Оброчище. "

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 01.10.2013  г.

Лице за приемане на офертите: Елена Недкова Генадиевна - домакин, Кметство Оброчище

Настоящата покана е публикувана под номер 9020147 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)