• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

16 юни 2014 г.,  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материали и консумативи  по проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea"

ЗА ПРОЕКТ: "Трангранично градинарско изкуство по Черноморското крайбрежие" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea"), изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013.


Краен срок за получаване на оферти: до 16.00 часа на 24.06.2014 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9030547 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК