• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: Предоставяне на услуга по поддържане на  депо за битови отпадъци, м. ,,Момчил",  ПИ № 02508.542.180, с АОС № 178/03.06.2009 г.

 

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 21.07.2014  г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9031908 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК


02.09.2014 г. - Протокол от дейността на комисията (PDF)

02.09.2014 г. - Договор (PDF)