• 2009

  • Сподели
  • Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П Р О Т О К О Л № 37 от заседание на Общински съвет, проведено на 09.10.2009 година

П Р О Т О К О Л № 36 от заседание на Общински съвет, проведено на 24.09.2009 година 

П Р О Т О К О Л № 35  от заседание на Общински съвет, проведено на 22.07.2009 година

П Р О Т О К О Л № 34 от заседание на Общински съвет,  проведено на 14.07.2009 година

П Р О Т О К О Л № 33 от заседание на Общински съвет,  проведено на 24.05.2009 година

П Р О Т О К О Л № 32 от заседание на Общински съвет, проведено на 18.05.2009 година

П Р О Т О К О Л № 31 от заседание на Общински съвет, проведено на 15.05.2009 година

П Р О Т О К О Л № 30 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.04.2009 година

П Р О Т О К О Л № 29 от заседание на Общински съвет, проведено на 31.03.2009 година

П Р О Т О К О Л № 28 от заседание на Общински съвет, проведено на 12.03.2009 година

П Р О Т О К О Л № 27 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.02.2009 година

П Р О Т О К О Л № 26 от заседание на Общински съвет, проведено на 22.01.2009 година